Đi tìm công lý

Sách m?i
Gồm 31 bài viết chứa đựng nhiều trăn trở, niềm vui, nỗi buồn của các thẩm phán, luật sư, nhà nghiên cứu, người bị oan… gắn với rất nhiều thân phận con người, nhiều vụ án hình sự, dân sự ly kỳ nhưng sau tất cả họ vẫn cùng đi chung trên con đường bảo vệ công lý

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016157

Kho mượn: MVL.019476; MVL.019477

 

Views: 4