Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Sách m?i

Viết về quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng sa và Trường Sa; chính quyền chúa Nguyễn và Tây Sơn trong việc xác lâp và thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa; hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016168

Kho mượn: MVL.019498; MVL.019499

Hits: 0