Bí ẩn nữ tính

Sách m?i

Bằng những suy tư cá nhân, những phân tích tâm lý và thống kê, những phê bình chi tiết về truyền thông và quảng cáo đương đại, và vô số cuộc phỏng vấn với các bà nội trợ ngoại ô khiến người Mỹ nhận thức rõ về cuộc sống bị hạn chế mà người ta đang đòi hỏi đàn ông, đàn bà phải sống, không ngừng cảnh giác đàn ông, đàn bà về sự bình đẳng và cam kết cá nhân.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016567

Kho mượn: MVL.019984; MVL.019985

 

Views: 4