Cuộc sống vẫn còn những phép mầu

Cuộc sống vẫn còn những phép mầu: Chia sẻ câu chuyện về cuộc sống đầy thăng trầm của tác giả giúp những người đang tuyệt vọng tìm thấy được con đường đi của mình và cho thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì “còn sống là còn hy vọng”.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029693

Kho mượn: MVV.042488; MVV.042489

 

Views: 0