Nói đủ rồi, làm thôi

Sách m?i

Gồm những ý tưởng, kinh nghiệm, khái niệm và bài học mà tác giả tiếp thu được qua nhiều năm giúp bạn trở thành một người hành động và chinh phục bất kỳ điều gì bạn muốn; hướng dẫn bạn đạt đến mục tiêu bằng việc trở thành một người thích làm, thay vì chỉ thích nói, chìa khoá để mở cánh cửa thành công nằm ở việc hành động

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029105

Kho mượn: MVV.041310; MVV.041311

 

Views: 8