Kho tàng truyện cười Việt Nam

Sách m?i

Gồm các truyện: Kiện trời; Diêm Vương thèm ăn thịt; Đi tu phải tội; Xin đại vương đình lại cho một đêm; Bẩm chó cả; Bẩm toàn gạo muối; Mất trộm bò; Trung thần nghĩa sỉ cả; Cứ bảo tuổi sửu có được không?…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029086

Kho mượn: MVV.041272; MVV.041273

 

Visits: 109