Bác Hồ Đến Thăm Trường Thiếu Nhi ở Miền Nam

Thí sinh: Đinh Thái Linh

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẺ ỦNG HỘ MÌNH NHA
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Bác Hồ Đến Thăm Trường Thiếu Nhi ở Miền Nam
Trình bày: Đinh Thái Linh
Ngày sinh: 02/9/2012
Địa chỉ: Phú Thủy – Phan Thiết – Bình Thuận
Mã số dự thi: 004

Views: 150