Hoàng Tử Bé

Thí sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẺ ỦNG HỘ MÌNH NHA

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Hoàng Tử Bé
Trình bày: Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 16/9/2008
Địa chỉ: Tuy Phong – Bình Thuận
Mã số dự thi: 003

Visits: 3