Newton và quả táo rơi

Thí sinh: Trần Trương Anh Phúc

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẺ ỦNG HỘ MÌNH NHA

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Newton và quả táo rơi
Trình bày: Trần Trương Anh Phúc
Ngày sinh: 16/8 / 2009
Địa chỉ: Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận
Mã số dự thi: 019

Visits: 27