Việt – Lào hai nước chúng ta

Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung nước dòng sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng rất gần gủi và thân thiết.

Việt – Lào hai nước chúng ta
Là điểm giao thoa, cầu nối giữa nhiều phần của đại lục Châu Á, được nhà địa chính Pháp coi là góc của Châu Á, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã có sự liên hệ trong lịch sử trường kỳ xây dựng và giữ nước. Như một nhu cầu tự phát và dần hướng tới tự giác, hi hữu, bị đe dọa xâm lược, hoặc bị xâm lược, hai dân tộc đã tìm đến, giúp đỡ lẫn nhau.

Thế kỷ XV đã chứng kiến sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nghĩa quân Lam Sơn và nhân dân các bộ tộc Lào, cả về vũ khí, đạn dược, trang bị lẫn xây dựng căn cứ chiến đấu. Sang thế kỷ XIX, vận mệnh của hai dân tộc lại gắn bó với nhau khi có kẻ thù chung là thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa yêu nước của nhân dân Việt Nam đã được nhân dân các bộ tộc Lào che chở, giúp đỡ. Phong trào Cần Vương của vua quan triều đình Huế cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các bộ tộc Lào anh em nơi vùng biên. Các nghĩa quân của các bộ tộc Lào chống Pháp cũng được sự giúp đỡ, phối hợp của các lực lượng yêu nước chống Pháp ở các tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào. Sự hợp tác tự nguyện và tự giác ban đầu đó đã đặt nền móng vững chăc cho bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc ở thế kỷ XX khi hoàn cảnh lịch sử đặt ra cho mỗi dân tộc và cả hai dân tộc những thách thức hết sức khó khăn cần phải vượt qua.

Thế kỷ XXI mở ra cho hai nước Việt – Lào một triển vọng phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần được giải quyết. Trước đây, nhân dân hai nước đã từng cùng nhau chung sức chống thực dân đế quốc thì ngày nay càng phải tăng cường đoàn kết, thắt chặt hữu nghị trên một trình độ cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ dựng nước và giữ nước, trước mắt là chống nghèo nàn, lạc hậu, cùng nhau xây dựng nước mạnh, dân giàu, văn minh, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cuốn sách Việt – Lào hai nước chúng ta, do tác giả Nguyễn Văn Khoan sưu tầm và biên soạn, tập hợp một số công trình khoa học viết về một số chủ đề đã công bố trên các sách báo, tạp chí, được sắp xếp theo thời gian lịch sử đáp ứng yêu cầu của bạn đọc khao khát tìm hiểu một vấn đề lớn của lịch sử hai nước, đồng thời có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, với đất nước Lào nói riêng; nhằm không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào , đúng như mong muốn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”
Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận:

Views: 49