Cậu Bé Chăn Cừu

Thí sinh: Huỳnh Nguyễn Thiên Kim

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẺ ỦNG HỘ MÌNH NHA

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Cậu Bé Chăn Cừu
Trình bày: Huỳnh Nguyễn Thiên Kim
Ngày sinh: 25/4/2013
Địa chỉ: Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận
Mã số dự thi: 009

Visits: 2