Quả Táo Của Ai

Thí sinh: Lê Thị Như Anh

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẺ ỦNG HỘ MÌNH NHA

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Quả Táo Của Ai
Trình bày: Lê Thị Như Anh
Ngày sinh: 15/4/2016
Địa chỉ: Hàm Minh – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận
Mã số dự thi: 016

Hits: 1