Hành trình kịch bản triệu view

Sách m?i

Gồm 8 phần: Tại sao bạn cần có kịch văn triệu lượt xem và kênh triệu theo dõi; Đừng quên! Nội dung là vua!; Ý tưởng triệu view, phải có chiêu; Kịch bản đúng, trúng người dùng; Phương pháp quay và dựng video hấp dẫn; Quảng cáo siêu sáng tạo để thu hút trên các nền tảng mạng xã hội; Kiếm tiền từ view và sub, tại sao không? Phụ lục [case study] kênh Tiktok.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029088

Kho mượn: MVV.041276; MVV.041277

 

Visits: 45