Omotenashi – Tinh thần dịch vụ Nhật Bản

Sách m?i
Giới thiệu về khái quát về Omotenashi; Các yếu tố cơ bản hình thành nên Omotenashi; Omotenashi – Sản phẩm đặc thù của người Nhật và những nhận xét, đánh giá tinh thần dịch vụ Nhật Bản

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029189

Kho mượn: MVV.041485; MVV.041486

 

Views: 7