Lược sử triết học

Sách m?i

Giới thiệu những triết gia vĩ đại nhất của truyền thống triết học: Socrates, Plato, Aristotle… và khám phá những tư tưởng cuốn hút, những câu chuyện thú vị quay quanh cuộc sống của họ về thế giới cũng như cách lý tưởng nhất để sống với thế giới.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016201

Kho mượn: MVL.019563; MVL.019564

 

Views: 9