Bất động sản căn bản

Bất động sản căn bản: Cung cấp những hiểu biết cơ bản, ý tưởng và chiến lược hiệu quả để khởi sự đầu tư bất động sản: Học cách kinh doanh bất động sản cùng Donald Trump; Làm thế nào để trở thành nhà đầu tư bất động sản?; Đưa ra những quyết định quan trọng; Mài sắc tư duy kinh doanh của bạn; Kiếm lời theo luật và đúng luật; tám bước quản lý thành công;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029426

Kho mượn: MVV.041954; MVV.041955

 

Visits: 10