Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn

Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn: Chia sẻ thực tế về việc lựa chọn chuyên ngành, có phương pháp học tập phù hợp, có hướng tiếp cận đúng đắn về thực tiễn xã hội, tình bạn tình yêu, xây dựng kế hoạch tốt nghiệp và biết cách quản lí bản thân; đưa ra những ví dụ thiết thực hướng tư duy dễ hiểu, những phương án hành động bắt nhịp cùng thời đại, xen kẽ những trải nghiệm thực tiễn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029851

Kho mượn: MVV.042793

 

 

Views: 2