Học nghề thú y

Những năm gần đây, một số dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở nhiều tỉnh thành, gây tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi. Cơ quan thúy y, chính quyền và địa phương đã có những đóng góp tích cực trong việc xử lý nhằm ngăn chặn nhanh chóng các ổ dịch bệnh. Tuy nhiên, đội ngũ thú y viên cơ sở còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu khống chế dịch bệnh ở vật nuôi. Vì thế, cần phải đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ thú y trong tình hình hiện nay…

Đại cương về nghề thú y; chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi; một số kỹ thuật thực hành thú y; một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở vật nuôi; vắc xin và thuốc thú y…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 35