Cẩm nang chăn nuôi bò sữa

Bò sữa đang được nuôi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhiều địa phương tuy mới bắt đầu nuôi nhưng đã có những thành công nhất định. Chăn nuôi bò sữa đang chứng tỏ là một ngành sản xuất hàng hóa mang lại lợi nhuận hơn nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm và ởn định xã hội ở nông thôn…
Trình bày các kiến thức về chăn nuôi bò sữa: chọn giống, thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng, cách bảo quản sữa cũng như các biện pháp phòng, trị bệnh, cách làm chuồng trại…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 17