Hạnh phúc là cho đi

Sách m?i
Gồm các câu chuyện về lòng yêu thương con người và tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống: Chiếc bánh bị cắn một miếng; Đi lên từ cậu bé đánh giày; Hạnh phúc là cho đi; Người bác sĩ tốt nhất; Câu bé đánh gày; Người lạ;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028921

Kho mượn: MVV.040946; MVV.040947

 

Visits: 23