Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ – công nhân viên chức và người lao động…

Sách được biên soạn cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học. Nội dung bao gồm: Những quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục; Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học; Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo bộ luật lao động; Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh; Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ; Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 63