100 nghề đắt giá trong thế kỷ XXI

Trong bối cảnh hiện nay, ngoài những ngành nghề truyền thống, đang bùng nổ nhiều ngành nghề mới. Các ngành nghề này đang gia tăng về số lượng cũng như về nhu cầu. Hai đặc điểm chính bên ngoài đê nhận biết các ngành nghề này là: thứ nhất, chúng gắn liền với cách mạng truyền thông và công nghệ cao; thứ hai, là những ngành nghề được trả lương cao, hay chúng còn được gọi là “những ngành nghề đắt giá”…
Sách gồm những kiến thức cơ bản về 100 ngành nghề mới nhưng cũng đã khá phổ biến và được trả lương cao hiện nay tại các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ để tham khảo, bao gồm một số ngành nghề như Khoa học, công nghệ về kỹ thuật gen, công nghệ sinh học, môi trường… hay ngành nghề kinh doanh và marketing gồm sáng tạo quảng cáo, đại diện thương mại, đầu tư mạo hiểm…. Dịch vụ trực tuyến; Tin học; Xuất bản, truyền thông… Qua đó, bằng sự nhận biết bản thân mình cũng như hiểu biết về tương lai phát triển của đất nước, với tư duy minh mẫn, chọn được một nghề để ta có thể sống với nghề, yêu nghề và cùng nó xây đắp tương lai tươi đẹp…

Bấm vào >>Xem toàn văn >> 

Views: 188