Chuyên đề về nguy cơ sức khỏe và một số bệnh đặc thù ở khu vực miền núi

Chuyên đề về nguy cơ sức khỏe và một số bệnh đặc thù ở khu vực miền núi
Quyển sách “Chuyên đề về nguy cơ sức khỏe và một số bệnh đặc thù ở khu vực miền núi” với những kiến thức cơ bản và cập nhật các nghiên cứu gần đây của tập thể các giáo sư tiến sỹ, bác sỹ của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã nghiên cứu về cộng đồng miền núi đúc kết lại với nội dung được chia thành hai phần: Phần 1: Các chuyên đề về nguy cơ sức khỏe ở miền núi; Phần 2: Chuyên đề các bệnh thường gặp ở miền núi. Ngoài ra, sách cũng cập nhật các vấn đề mới hiện nay trên thế giới về các vấn đề sức khỏe bệnh tật đang hiện diện tại miền núi. Những nội dung này rất hữu ích cho các cán bộ y tế đang công tác ở miền núi có thể tham khảo nhằm nâng cao khả năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân khu vực miền núi, nơi còn nhiều khó khăn và nhiều đối tượng chính sách. Những nội dung này là cơ sở cho xây dựng các chương trình đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ cho cán bộ y tế đang công tác tại cộng đồng.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 72