Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi bò sữa

Trong thời gian gần đây phong trào chăn nuôi bò sữa ở nước ta có những bước phát triển mạnh. Tuy nhiên, do đây là một nghề mới, người dân ở nước ta từ xưa đến nay nuôi bò chủ yếu là để lấy sức kéo, nay chuyển sang nuôi lấy sữa, lấy thịt là một kỹ thuật hoàn toàn mới nên đa số người chăn nuôi còn rất lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong tất cả các khâu, đặc biệt là còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa…
Trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm của bò sữa; Cách chăm sóc và kỹ thuật nuôi dưỡng, cách lựa chọn loại thức ăn và phòng tránh bệnh tật cho đàn bò sữa…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 64