Hỏi – đáp về Luật hợp tác xã năm 2003

Hợp tác xã là mô hình kinh tế hoạt động rất đa dạng và phong phú. Trong bối cảnh phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, mô hình kinh tế hợp tác xã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng, nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, huy động nguồn vốn để phát triển mô hình kinh tế này…
Sách dưới dạng hỏi – đáp những quy định chung về hợp tác xã; thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã; các quy định đối với xã viên; các quy định về tổ chức, quản lý hợp tác xã…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 15