Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý

Chúng ta biết đến Lý Thường Kiệt qua thần tích đọc thơ “Nam quốc sơn hà” trong đền Trương Hát ở bờ nam cửa sông Như Nguyệt, hay chiến công đánh Tống và chống Tống xâm lăng… mà ít biết đến công lao của ông trong công cuộc bình Chiêm. Cuốn sách này của học giả Hoàng Xuân Hãn bổ khuyết cho bạn đọc phần quan trọng đó…

Quyển sách “Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý” mô tả lại quá trình Lý Thường Kiệt đánh quân Tống gồm 3 thời kỳ: tấn công, cầm cự để đến đình chiến và điều đình, đã lập nên những chiến công hiển hách, với tài thao lược quân sự ông; đôi nét về đạo Phật và đạo Phật thời Lý, tăng và chính trị, đạo Phật với phong hóa và văn hóa…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 48