Nghề nuôi ong mật

Nuôi ong là một nghề có hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh với quy mô nông hộ. Để nuôi ong mật cho hiệu quả cao, người chăn nuôi cần chú trọng đến kỹ thuật nuôi từ khâu chọn giống, chọn địa điểm, tạo chúa….cho đến thu hoạch mật…
Nêu những lợi ích của nghề nuôi ong mật; cách mua và chọn giống ong mật; cách quản lý đàn ong mật ban đầu; tìm hiểu đời sống, tổ chức và hoạt động của ong mật; công đoạn chuẩn bị đàn ong lấy mật và khai thác ong mật…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 19