Góp phẩn tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số là một bức tranh rực rỡ sắc màu, các mảng khối đậm đà kết lại hài hòa và vô cùng sinh động, phản ánh sự tôn vinh giá trị con người, tinh yêu thương, sự gắn kết con người trong cộng đồng dân tộc; đồng thời cũng nói lên trình độ tiến bộ xã hội, những quan niệm về thế giới và con người qua những thời kỳ lịch sử…

Giới thiệu vài nét về phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam như: Phong tục tập quán trong đón tết; tập quán dùng lịch của người Khmer và người Chăm; phong tục tập quán trong gia đình; phong tục tập quán trong sinh hoạt cộng đồng; giải thích sự vật, hiện tượng và lời răn bằng truyện cổ và luật tục; phong tục tập quán trong sinh nở, cưới hỏi và tang ma…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 71