Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng

Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng. – Bình Thuận : Knxb., 2003. – 328tr. ; 19cm
Tóm tắt: Phong Nẫm là xã vùng ven phía Bắc của thành phố Phan Thiết. Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Phong Nẫm giác ngộ cách mạng, một dạ kiên trung, tinh Đảng và theo Đảng đến cùng thể hiện qua cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.93,ĐC.916
Kho Địa ChíDC.000346, DC.000347
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 3