Kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn

Có sức khoẻ là có tất cả. Sức khoẻ làm ra đời sống, xã hội, làm ra của cải vật chất. Một xã hội lành mạnh, phát triển là xã hội có những người lao động khoẻ mạnh. Do sự khác nhau về thời đại, khác nhau về hoàn cảnh và điều kiện sinh sống mà những khái niệm về sức khỏe của con người cũng khác nhau…
Những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống, dinh dưỡng và sức khỏe, cách phòng tránh các bệnh tật để bảo vệ sức khỏe, những kiến thức về bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em, một số loại thuốc thông thường cần có trong gia đình.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 68