Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình

Những năm qua, rừng nước ta đã bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng nên chưa đảm bảo đầy đủ các chức năng: bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp lâm sản,… Việc canh tác trên đất dốc hợp lý, biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để thu hoạch các sản phẩm nông lâm nghiệp cao một cách lâu dài, Ổn định mà không bị mất đi và không bị giám độ phì nhiêu. Để giải quyết các vấn đề đó, bà con có thể dùng các biện pháp khác nhau như làm ruộng bậc thang, đóng cọc, xếp đá hoặc đào rãnh để giảm sự cuốn trôi đất của nước mưa, bón phân hữu cơ để cải thiện độ phì đất… nhưng biện pháp quan trọng và bền vững nhất, kinh tế nhất là chọn loại cây trồng và bố trí cây trồng hợp lý trên đất dốc…

Gồm những câu hỏi – đáp về kĩ thuật canh tác trên đất dốc, làm vườn ươm ở hộ gia đình, cải tạo đất, làm giàu rừng và tìm hiểu giá trị kinh tế, đặc điểm lâm sinh, kĩ thuật trồng một số cây lấy gỗ, cây đa tác dụng, cây làm nguyên liệu giấy và tre trúc.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 2