Dạy học vật lý thông qua các nhà khoa học

Quyển sách “Dạy học vật lý thông qua các nhà khoa học” kể chuyện về các danh nhân khoa học vật lí trong chương trình sách giáo khoa vật lí từ lớp 6 đến lớp 9, bao gồm tất cả 30 danh nhân. Mỗi bài của một cuốn sach này viết về một danh nhân, trừ một trường hợp đặc biệt….  Bên cạnh đó, nhằm giúp bạn đọc dễ tra cứu, khi nói đến tên một danh nhân, một người nước ngoài hay một địa danh nước ngoài nào đó lần đầu tiên, thì ngay sau tên phiên âm, tác giả ghi chú thêm tên viết theo tiếng nước ngoài (trong dấu ngoặc đơn), chủ yếu bằng tiếng Anh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 19