40 năm thiên anh hùng ca giải phóng

Quyển sách “40 năm thiên anh hùng ca giải phóng” ra đời kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975. Sách tập hợp tư liệu phong phú, trình bày tương đối đầy đủ và ngắn gọn theo ba nội dung sau: Chương 1: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975 – bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở miền Nam và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tống tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; Chương 3 là những trang hồi ức của một số tác giả thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ người cán bộ, trí thức, cụ nông dân, em bé học sinh, anh chiến sĩ đủ các dân tộc ở mọi chiến hào, mọi mặt trận… đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác quan tâm thăm hỏi…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 60