Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ

“Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ” là câu chuyện kể về ý chí và lòng quyết tâm ra đi hoàn thành xứ mệnh cứu nước của đồng chí Hoàng Văn Thụ trong thời niên thiếu. Với hơn hai năm, niềm hy vọng đẹp đẽ của người thanh niên đi tìm lý tưởng vẫn nguyên vẹn và càng đinh ninh. Gian khổ, bão táp trên đường Vũ Hán và Long Châu đỏ không khiến Thụ sờn lòng mà càng làm cho Thụ tin một ngày kia cách mệnh Việt Nam sẽ tới, đất nước được giải phóng, những làng mạc nghèo khổ thế này phải được sung sướng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15