Di tích lịch sử – văn hóa đền, chùa Lựu Phố

Nằm trong hành cung Thiên Trường xưa, Mỹ Phúc đã bảo tồn được nhiều công trình văn hóa có giá trị như: đình Văn Hung, đĩnh Liêu Nha, đình Đệ Tam thờ Sứ quân Trần Lãm (thế kỷ X); đền Bảo Lộc thờ Quốc công tiết chế Himg Đạo Đại vưcmg Trần Quốc Tuấn…Đây là một di sản văn hóa còn lưu giữ được nhiều cổ vật, cổ thư có giá trị. Quyển sách “Di tích lịch sử – văn hóa đền, chùa Lựu Phố” giới thiệu về kiến trúc, bài trí thờ tự, lễ hội của di tích cổ kèm theo một sổ tư liệu Hán Nôm như: văn bia, hoành phi, câu đối của các bậc danh nho để tặng các nhân vật được thờ tại đền, chùa Lựu Phổ…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 31