Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

Tại sao những nhân viên bán hàng lại thất bại? Phải chăng vì họ không có đủ những kỹ năng tối cần thiết? Họ cần một quy trình bán hàng thần bí khủng khiếp? Hay là bởi họ không tìm hiểu đủ lâu trên Internet?Đương nhiên là không phải thế nhân viên bán hàng thất bại khi họ không thể thực hiện những quy tắc cơ bản…
Nêu những lời khuyên thực tiễn, là kết quả của những kinh nghiệm bán hàng sâu sắc của Mike; những nguyên tắc cần thực hiện trong công tác bán hàng; những minh chứng rõ ràng, những nguyên tắc cơ bản hoạt động tiếp cận khách hàng thực tế trên thị truờng khắc nghiệt…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16