Hỏi – Đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật

Với chủ trương quan tâm, tạo điều kiện để người khuyết tật (NKT) thực hiện các quyền của mình, hoà nhập bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, quyển sách “Hỏi – Đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật” dưới hình thức Hỏi-Đáp, giới thiệu với người đọc các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với NKT liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, thể dục, thể thao, tiếp cận công trình công cộng, giao thông, thông tin, tuyên truyền, bảo trợ xã hội, v.v…Người khuyết tật có thể tìm thấy ở đây câu trả lời cho những vấn đề quyền, nghĩa vụ và chính sách hỗtrợ của Nhà nước dành cho NKT mà mình đang quan tâm.

Gồm các câu hỏi – đáp pháp luật về những quy định chung cho người khuyết tật, các chính sách cụ thể về xác định khuyết tật, xác nhận khuyết tật, chính sách chăm sóc sức khỏe, chính sách giáo dục, dạy nghề và việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao cho người khuyết tật…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 1