Bệnh thường mắc, thuốc cần dùng

Con người không thể không mắc bệnh và tật nguyền. Có những thể bệnh, tật nguyền nhẹ đến nặng và rất nặng. Với nhiều lý do, đặc biệt là về kinh tế, tri thức xã hội… lại chưa có một nền y học gia đình với đúng nghĩa của nó, không phải lúc nào xuất hiện các chứng bệnh là ta đi bệnh viện. Để góp phần vào việc nhận biết, đề phòng và giải quyết một số bệnh thông thường, quyển sách “Bệnh thường mắc, thuốc cần dùng” với 350 bệnh của 20 chuyên khoa thường hay mắc nhất, cùng với nó là các thuốc cần dùng và cách phòng tránh sẽ giúp chúng ta chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình hơn…
Khái quát về 350 bệnh thuộc 20 chuyên khoa thường hay mắc phải bao gồm các định nghĩa về bệnh, triệu chứng bệnh, điều trị, phỏng bệnh; một số thuốc cần dùng theo từng trường hợp của bệnh và cách phòng tránh bệnh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 65