Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn nhà

Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn nhà

Với nhu cầu sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ thảo dược ngày càng tăng. Quyển sách “Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn nhà” được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức, kinh nghiệm trong tạo giống trồng, chăm sóc và thu hoạch một số loài cây thuốc để có thể gây trồng, phát triển. Nội dung gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật trồng cây thuốc; Phần 2: Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc quý dưới tán rừng; Là đề tài tham khảo trong đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và khuyến nông.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 70