Tự Khắc Phục Máy Tính Khi Bị Vi Rút Tấn Công

Virus máy tính có một quá trình phát triển khá dài, và nó luôn song hành cùng những chiếc “máy tính”. Khi công nghệ phần mềm cũng như phần cứng phát triển thì virus cũng phát triển theo. Hệ điều hành thay đổi thì virus máy tính cũng tự thay đổi mình để phù hợp với hệ điều hành đó và để có thể ăn bám ký sinh.

Tự Khắc Phục Máy Tính Khi Bị Vi Rút Tấn Công

Quyển sách “Tự Khắc Phục Máy Tính Khi Bị Vi Rút Tấn Công” sẽ là tài liệu bổ ích cho bạn trong việc khắc phục máy tính khi virus tấn công. Nội dung chính của sách gồm: Lịch sử phát triển Virus máy tính; Cách phát hiện và phòng chống Virus; Tổng hợp các loại Virus, Worm, Trojan, Spyware…Cách diệt và khôi phục máy vi tính bị nhiễm….

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 33