Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ

Phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế là chiến lược xuyên suốt của Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Với tầm nhìn về một thị trường toàn cầu, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được tái thiết lập, đánh dấu một bước ngoặt của Việt Nam trong hành trình tiến ra thị trường thế giới. Quyển sách “Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ”sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm, tận dụng tốt hơn các cơ hội mới đang được mở ra từ sự tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này…

Sách khái quát về kinh tế và ngoại thương về cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu, nhập khẩu, quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ; một số lĩnh vực trong xuất nhập khẩu như nông thuỷ sản và thực phẩm, hàng dệt may, giày dép, bàn, ghế, giường, tủ… một số quy chế quản lý xuất nhập khẩu về quy trình thông quan, một số qui chế quản lý nhập khẩu thực phẩm nói chung, quy định về nhập khẩu một số ngành hàng …
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 19