Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Giới thiệu chung về chủng loại và tình hình nuôi trồng nấm ăn trên thế giới; thành phần hóa học của nấm ăn và nấm làm thuốc; vai trò bảo vệ sức khỏe của nấm ăn, làm dược liệu; nấm ăn, nấm dược liệu với điều kiện môi trường; quy trình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu; phòng trừ sâu bệnh hại; kỹ thuật sản xuất một số nấm ăn và nấm dược liệu….

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 35