Nghệ thuật bán hàng cá nhân

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, tư duy về bán hàng đã thay đổi. Bán hàng theo kiểu mới, theo kiểu của marketing với tên gọi là “Bán hàng cá nhân” (bán hàng trực tiếp) đã bắt đầu xuất hiện, nhưng trên thực tế, sự nhận thức và khả năng thực hành về nó còn nhiều hạn chế…
Những kiến thức nền tảng của nghệ thuật bán hàng cá nhân; kỹ năng giao tiếp căn bản trong bán hàng cá nhân; những phẩm chất cơ bản của người bán hàng; các giai đoạn cơ bản của quy trình bán hàng cá nhân…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 54