333 câu hỏi và bài tập Hóa học chọn lọc – Tập 1: Cấu tạo chất

Quyển sách “333 câu hỏi và bài tập Hóa học chọn lọc – Tập 1: Cấu tạo chất” là một trong những chuyên đề nâng cao Hoá học Trung học phổ thông nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo để học tốt môn Hoá học. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Câu hỏi và bài tập bao gồm trắc nghiệm và tự luận rất đa dạng, điển hình tổng quát về các chủ đề: Nguyên tử; bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học; liên kết hoá học. Phần II: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập, những câu hỏi và bài tập ở phần I được hướng dẫn trả lời và giải một cách chi tiết, ngắn gọn, rõ ràng nhằm giúp các em học sinh nắm vững và mở rộng kiến thức đã học…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 37