Chùm nho thịnh nộ

Sách m?i

Thảm họa môi trường Dust Bowl. Cú đánh kép ấy đã mở đầu cuộc di dân gây chấn động nước Mỹ thập niên 30, khi hàng vạn kiếp người phải dứt áo ra đi, phiêu bạt muôn nơi, chạy ăn từng bữa, đau đáu dõi mắt tìm về một miền đất hứa không bao giờ có. Tác phẩm là khúc bi ca, mà cũng là khúc tráng ca, về những ngày tháng ấy. Không chỉ phơi bày ranh giới tàn khốc giữa giàu có và bần hàn, giữa bạo quyền và cô thế, Steinbeck còn đanh thép lên án xã hội khinh rẻ sức người, chà đạp lòng tự trọng, bên cạnh đó là sự tôn vinh sức mạnh và phẩm giá của tầng lớp bình dân.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016148

Kho mượn: MVL.019459; MVL.019460

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 2