Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc gia cầm

Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc gia cầm

Chăn nuôi ở nước ta đã có từ lâu đời, nhiều kinh nghiệm quý báu đã được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhờ chăn nuôi, đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, cung cấp thực phẩm cho con người, cho công nghiệp chế biến, phân bón… Ngoài ra chăn nuôi còn góp phần xuất khẩu tăng thu nhập cho người lao động. Ngày nay, do điều kiện còn nhiều khó khăn cũng như chưa hiểu biết đầy đủ, nên thực tế nhiều nơi, nghề chăn nuôi chưa đạt kết quả cao. Quyển sách “Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc gia cầm” sẽ cung cấp kiến thức bổ ích cho người chăn nuôi như đặc điểm, mô hình chuồng trại của một số gia súc, gia cầm phổ biến ở vùng nông thôn… góp một phần nhỏ đưa nghề chăn nuôi ở nước ta tiến lên một bước, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15