Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam

Phố cổ Hội An là khu phố cổ duy nhất ở Đông Nam Á còn duy trì được nhịp sống từ thế kỷ 18 cùng với những công trình có kết cấu bằng gỗ cho đến nay vẫn còn lưu truyền lại cách sinh hoạt và phong cách xưa của một đô thị cổ của Việt Nam… 

Với quyển sách “ Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam gồm các công trình nghiên cứu về Phố cổ Hội An trong lịch sử gồm Sự hình thành đô thị Hội An; Bối cảnh lịch sử của Hội An; Kết quả điều tra vǎn tự cổ và khảo cổ học; giới thiệu kiến trúc truyền thống Hội An như Nhà số 48 Trần Phú; Phân loại công trình kiến trúc truyền thống theo mặt đứng; Cấu tạo bộ khung kết cấu của nhà…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 224