Tự học bảo mật và quản trị mạng

Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo mạng lưới cung cấp đúng chỉ tiêu định ra. Người làm quản trị mạng là người thiết kế hệ thống bảo mật, giữ gìn hệ thống này và ngăn chặn những vị khách không mời muốn phá hoại, ăn cắp dữ liệu của hệ thống.

Tự học bảo mật và quản trị mạng

Quyển sách “Tự học bảo mật và quản trị mạng” giới thiệu với các bạn những kinh nghiệm đã được đúc kết về những vấn đề, những sự cố đã gặp và cách xử lý chúng như: thiết kế mạng LAN, WAN, WLan; xây dựng mạng intranet kín đáo, các chuẩn không dây; kiểm soát mạng chặt chẽ, bảo vệ mạng, mạng tự phòng vệ, phòng ngừa virus trong mạng Wlan….

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 31