Kỹ Thuật Cắt May Thiết Kế Thời Trang Nữ

Kỹ Thuật Cắt May Thiết Kế Thời Trang Nữ

Với quyển sách “Kỹ Thuật Cắt May Thiết Kế Thời Trang Nữ” được chia thành các phần sau: Chương 1: Khái quát về thiết kế kết cấu trang phục gồm các yếu tố của kết cấu trang phục; phương pháp thiết kế kết cấu trang phục; công cụ và ký hiệu dùng trong thiết kế kết cấu trang phục; Chương 2: Thiết kế kết cấu của phần áo gồm nguyên mẫu áo nữ; sự hình thành và biến hóa của đường ly ngực trên áo nữ; xử lý kết cấu của áo và thiết kê độ nới rộng; Chương 3: Thiết kế kết cấu tay áo; Chương 4: Thiết kế kết cấu cổ áo; Chương 5: Ví dụ về thiết kế kết cấu trang phục nữ. Với những ví dụ và các hình ảnh hướng dẫn chi tiết sẽ giúp thuận tiện cho hơn trong việc tạo nên những bộ trang phục cho nữ thật đẹp mắt.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 84