Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ

Tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường bộ ngày càng tăng. Vấn đề vi phạm pháp luật giao thông đường bộ là điều đáng quan tâm nhất đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó đòi hỏi vai trò quản lý của Nhà nước trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành những quy định pháp luật mới…

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần I: 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 do Tổng cục ĐBVN biên soạn gồm: 80 câu về khái niệm, quy tắc giao thông đường bộ và văn hóa đạo đức người lái xe, 35 câu về hệ thống biển báo và 35 câu về giải các thế sa hình. Phần II: Hướng dẫn ôn tập Luật Giao thông đường bộ Phần III: Quy trình sát hạch lái xe hạng A1 và A2, ban hành theo văn bản số 894/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 7/3/2013 của Tổng cục ĐBVN…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  (tài liệu này chỉ phục vụ tại thư viện)

Views: 83